Razbaštinjenje nužnih naslednika

Zakon o nasleđivanju ovlašćuje zaveštaoca da u određenim slučajevima može u formi testamenta oduzeti nužnom nasledniku pravno na nužni deo.

Zakon o nasleđivanju poznaje dve vrste razbaštinjenja nužnih nasledika:

1. Isključenjem i

2. Lišenjem.

Isključenje nužnog naslednika iz nasledstva

Kada zaveštalac može isključiti nužnog naslednika prava na nužni deo?

Zaveštalac može isključiti iz nasleđa nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu, ako je umišljajno učinio krivično delo prema zaveštaocu, njegovom detetu, usvojeniku, bračnom drugu ili roditelju, ako se odao neradu i nepoštenom životu).

Isključenje može biti potpuno ili delimično.

Od isključenja nužnog naslednika iz nasledstva razlikuje se nedostojnost naslednika za nasleđivanje. Za isključenje potreba je izrična i nesumnjiva volja ostavioca, dok se nedostojan naslednik isključuje po samom zakonu i nije potrebna izražena volja ostavioca).

Koji uslovi moraju da budu ispunjeni?

Zakon o nasleđivanju izričito propisuje uslove da bi isključenje bilo punovažno.

1. Isključenje mora biti učinjeno u obliku potrebnom za zaveštanje.

2. Isključenje mora biti izraženo na nesumnjiv način, a poželjno je navesti i uzrok isključenja.

3. Uzrok isključenja mora postojati u vreme ostaviočeve smrti.

Dokazivanje osnovanosti isključenja tereti onog ko se na isključenje poziva. Dakle isključeni naslednik mora tužbom da dokazuje da isključenje nije osnovano.

Koje su posledice isključenja?

Isključeni gubi nasleđe u meri u kojoj je isključen.

Prava ostalih koji mogu naslediti određuju se kao da je isključeni umro pre ostavioca.

Lišenje nužnih naslednika

Kada zaveštalac može lišiti nužnog naslednika prava na nužni deo?

Ako je potomak koji ima pravo na nužni deo prezadužen ili je rasipnik, zaveštalac ga može u celini ili delimično lišiti nužnog dela u korist potomaka lišenog.

Za razliku od isključenja iz nasledstva koje predstavlja kaznu nužnom nasledniku za nedolično ponašanje prema ostaviocu, smisao lišenja je da se zaštite drugostepeni potomci ostavioca.

Koji uslovi moraju da budu ispunjeni?

Zakon o nasleđivanju izričito propisuje uslove da bi isključenje bilo punovažno.

1. Lišenje takođe mora biti u formi testamenta.

2. Lišenje je punovažno samo ako u trenutku smrti ostaviočeve lišeni ima maloletno dete ili maloletnog unuka od ranije umrlog deteta.

3. Isto važi i ako lišeni ima punoletno dete ili punoletnog unuka od ranije umrlog deteta, koji su nesposobni za privređivanje.

Koje su posledice lišenja?

Lišenjem nasledni deo odmah prelazi na potomka u čiju korist je lišenje izjavljeno.

Nužni naslednik, dakle, može biti lišen nužnog dela zbog njegovog stanja i ponašanja, ako su ispunjene pretpostavke na strani korisnika nužnog dela. Ono je punovažno ako je u vreme lišenja lišen prezadužen ili rasipnik, a to stanje postoji i u vreme smrti ostavioca.

Cilj ustanove lišenja je zaštita imovinskih interesa potomaka lišenog koje je on po zakonu dužan da izdržava. Ono može biti učinjeno samo u korist maloletnog deteta ili maloletnog unuka od ranije umrlog deteta koji je živ u trenutku delacije. Takođe, ostavilac može lišiti nasleđa potomka koji ima punoletno dete ili punoletnog unuka od ranije umrlog deteta, ako su nesposobni za privređivanje.

Advokat Zoran J. Minić

lawofficeminic@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply