Advokat za krivično pravo i prekršajne postupke

Pravne usluge iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava

Advokatska kancelarija Minić u Beogradu je specijalizovana kancelarija krivične odbrane i prekršajne postupke od svog osnivanja.

Naše dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima visoko nas kvalifikuju za pružanje svih pravnih usluga iz krivičnopravne materije i iz oblasti prekršajnog prava, koje pre svega podrazumevaju:

  1. odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka – zastupanje u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima,
  2. odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  3. zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
  4. zastupanje pravnih lica u postupcima za krivična dela i privredne prestupe,
  5. zastupanje u postupcima organizovanog ivisokotehnološkog kriminala.

advokat za krivicno pravo i prekrsajne postupke

Pored navedenih usluga pružamo potrebne pravne savete i odgovore na sva pitanja iz ove oblasti.

Takođe, naši advokati su specijalizovani i za sve druge pravne usluge i pravnu pomoć pri podnošenju krivičnih prijava, privatnih krivičnih prijava i drugih vrsta akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka, naknadu štete zbog neopravdanog lišenja slobode.

Naš cilj je rešavanje svih vaših pravnih problema, maksimalno profesionalno, odgovorno i blagovremeno!

Zakažite konsultacije