Oblasti rada

Advokatska kancelarija Minić je specijalizovana kancelarija krivične odbrane i od svog osnivanja ima veliko iskustvo u krivičnim predmetima. Naše dugogodišnje iskustvo u zastupanju…

Građansko pravo

Zastupamo domaće i strane klijente u svim parničnim postupcima u Srbiji pred sudovima iarbitražama, ali i pred međunarodnim sudovima i arbitražama. Naša kancelarija pruža usluge…

Advokatska kancelarija Minić pruža sve usluge domaćim i stranim firmama u oblasti privrednog prava. Advokati kancelarije imaju bogatog iskustva u radu sa inostranim klijentima…

Upravno pravo je oblast sa kojom se svako od nas susreće gotovo svakodnevno. Čak i naizgled jednostavne i proste situacije u koje dolazimo prilikom susreta sa organima uprave, uređene…

Advokatska kancelarija Minić poseduje široku ekspertizu u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti. Zbog toga što svakodnevno izlazimo u susret rastućim potrebama svojih…

Advokatska kancelarija Minić pruža pravne saveta i zastupa klijente u postupcima u vezi sa zaštitom ljudskih prava i sloboda, kako u domaćim, tako i u međunarodnim postupcima.