Advokat za ljudska i manjinska prava

Pravni saveti i usluge

Advokatska kancelarija Minić pruža pravne saveta i zastupa klijente u postupcima u vezi sa zaštitom ljudskih prava i sloboda, kako u domaćim, tako i u međunarodnim postupcima.

Pravna pomoć koju naša advokatska kancelarija pruža u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda obuhvata davanje pravnih saveta i mišljenja u vezi sa tumačenjem odnosno primenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava.

ljudska i manjinska prava advokat

Osim toga, zastupamo i u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom, kao i u postupcima pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnostii pred Zaštitnikom građana (Ombudsmanom).

Zakažite konsultacije