Advokat za građansko pravo

Pravne usluge iz oblasti građanskog prava

Advokatska kancelarija Minić zastupa domaće i strane klijente u svim parničnim postupcima u Srbiji pred sudovima i arbitražama, ali i pred međunarodnim sudovima i arbitražama.

advokat za gradjansko pravo

Naši advokati pružaju pravne usluge iz sledećih oblasti:

 1. Parnični postupak: Pružamo stručnu pravnu pomoć i zastupamo u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa.
 2. Porodično pravo: Ukoliko vam je potreban advokat za razvod, advokat zbog starateljstva ili izdržavanja dece i roditelja, prava stanovanja, zaštiti dečijih prava, naš stručni tim vam je na raspolaganju u svako doba dana.
 3. Vanparnični postupci: Naši advokati pružaju stručnu pomoć i zastupaju u vanparničnim postupcima kao što su:
  • Postupak za lišenje poslovne sposobnosti
  • Postupak za zadržavanje lica u neuropsihijatrijskoj ustanovi
  • Proglašenje nestalog lica za umrlo
  • Produženje roditeljskog prava
  • Davanje dozvole za stupanje u brak
  • Postupak za utvrđivanje radne sposobnosti
  • Raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak)
  • Zemljišno-knjižne stvari
  • Protest menice i čeka
  • Sastavljanje, potvrđivanje, čuvanje i poništaj isprava
  • Određenje naknade za eksproprisanu nepokretnost
  • Uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari
  • Deoba zajedničke stvari ili imovine
  • Uređenje međa
  • Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka
 4. Izvršni postupci: Advokatska kancelarija Minić pruža stručnu pomoć i zastupa u zakonom regulisanom postupku prinudnog ostvarenja potraživanja (postupak izvršenja) i u postupku obezbeđenja potraživanja (postupak obezbeđenja).
 5. Sastavljanje svih vrsti ugovora (npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu), izjava, punomoćja.
 6. Naknada štete: Advokat za naknadu štete pruža stručnu pomoć u postupcima radi naknade imovinske ili neimovinske štete pred sudovima i drugim organima i institucijama, bilo kao štete nastale zbog povrede ugovora, bilo kao štete iz radnog odnosa, ili iz vanugovornog odnosa. Imamo bogato iskustvo u zastupanju u postupcima naknade štete nastale usled lekarske greške.
 7. Svojinskopravni odnosi: Naš stručni tim je tu da pruuži pravnu pomoć u pogledu svih vrsta svojinskopravnih odnosa kao što su pitanja vezana za svojinu, državinu, službenosti i dr.
 8. Radno pravo: Imamo veliko iskustvo u radnopravnim sporovima. Ukoliko vam je potreban advokat u radnim sporovima, advokat zbog otkaza ugovora o radu, advokat zbog zlostavljanja na radu (mobinga), u oblasti radnih odnosa, u zaključivanju kolektivnih ugovora i sačinjavanju opštih akata privrednih društava, na pravom ste mestu.
 9. Nasledno pravo: Naša advokatska kancelarija zastupa klijente u postupcima raspravljanja zaostavštine, deobe nepokretnosti i sastavlja naslednopravne ugovore.

Dakle, Advokatska kancelarija Minić je tu za rešavanje svih vaših pravnih problema, zato budite slobodni da nas kontaktirate i zakažete pravne konsultacije.

Zakažite konsultacije