O nama

O kancelariji

Osnovana 2011. godine, Advokatska kancelarija Zoran J. Minić je pre svega, kancelarija krivične odbrane u Beogradu. Pored krivičnog prava, kancelarija pruža usluge različitim klijentima iz oblasti građanskog i upravnog prava. Takođe, advokatska kancelarija Minić štiti interese svojih klijenata u privredi, od multinacionalnih kompanija do malih preduzeća i pojedinaca. Advokatska kancelarija Minić svoju praksu obogaćuje zaštitom ljudskih prava i sloboda i u ovoj oblasti ima preko deset godina iskustva u borbi za svoje klijente sve do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Kao članica međunarodne mreže advokata sa izvrsnom uslugom WOLEP, ostvarujemo saradnju sa advokatskim kancelarijama iz preko 30 zemalja regiona, Evropske unije i Latinske Amerike. Time smo potpuno opremljeni da odgovorimo na potrebe svojih klijenata u međunarodnom poslovanju, kao i na potrebe klijenata iz inostranstva koji rešavaju pravna pitanja u Republici Srbiji.

Misija

Naša misija je da se predano i odlučno interesujemo za Vas, razumemo Vaše ciljeve i ispunimo ili premašimo Vaša očekivanja. Rukovodimo se sledećim vrednostima: integritetom, lojalnošću, profesionalizmom, odgovornošću i izvrsnošću.

Za Vas, predano radimo, pružajući vrhunske pravne usluge na blagovremen, efektivan i efikasan način i održavamo najviše standarde profesionalnog integriteta.

Za firmu negujemo dinamično i prijatno radno okruženje, zasnovano na otvorenoj komunikaciji i međusobnom poštovanju, i podstičemo inicijativu, inovativnost, timski rad i lojalnost.

Za zajednicu, nastavićemo našu tradiciju služenja i rukovođenja s poštovanjem.

Vizija

Naša vizija jeste da postanemo najbolja i vodeća kancelarija za krivično pravo u Srbiji.

Da služimo kao lider u oblasti građanskog prava.

Da budemo glavni savetnik za sve pravne potrebe Vašeg poslovanja.

Mi hoćemo da budemo standard za izvrsnost u oblasti krivičnog, građanskog i trgovinskog prava.

U srcu svake organizacije su njene osnovne vrednosti i principi po kojima se ponaša.

Naše osnovne vrednosti i principi

U Advokatskoj kancelariji Minić imamo šest osnovnih vrednosti kojima se rukovodimo u načinu na koji upravljamo praksom, gradimo odnos sa klijentima, vodimo poslovanje i ophodimo se prema zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama. Ove centralne vrednosti čine osnovu za sve što radimo i svaku odluku koju donosimo. To je obaveza koju smo sebi dali i obećanje koje dajemo Vama.

Integritet

Ponašamo se sa integritetom – radeći pravu stvar za naše klijente i kolege u svakom trenutku iu svim okolnostima. Posvećeni smo onom ponašanju koje na svaki način održava objektivnost, otvorenost, pravičnost i odgovornost – i promoviše veće dobro za naše klijente, našu firmu i našu zajednicu. Kao takvi, ne pravimo kompromise po pitanju suštinskih principa.

Lojalnost

Lojalnismo onima kojima služimo i onima sa kojima radimo. Lojalnost je osnova na kojoj se gradi poverenje sa klijentima, u našoj firmi i zajednici kojoj služimo. Čvrsto stojimo iza ciljeva svojih klijenata i verni smo svojim profesionalnim obavezama. Naš dosadašnji uspeh je rezultat lojalnosti prema klijentima, lojalnosti članova tima međusobno i lojalnosti prema firmi.

Profesionalizam

Visoko cenimo profesionalizam i demonstriramo stručnost, kompetentnost i pouzdanost u svemu što radimo. Vođeni smo željom i praksom da kontinuirano razvijamo i unapređujemo svoja znanja i veštine kako bismo premašili očekivanja. Pokazujemo dobro rasuđivanje u našim poslovnim odnosima i poštovanje prema ljudima oko nas, bez obzira na njihovu ulogu ili situaciju.

Odgovornost

Odgovorni smo prema klijentima i kolegama tako što preuzimamo ličnu odgovornost za sopstvene postupke i za način na koji oni utiču i na one kojima služimo i na one sa kojima radimo. Svako od nas ima specifične odgovornosti i razumemo da, da bi firma bila uspešna, svaki pojedinac mora da poseduje ličnu odgovornostza svoj radni proizvod i za svoje ponašanje. Preuzimamo odgovornost za svoje postupke kako bismo osigurali da naše ponašanje zasluži podršku i poverenje svih sa kojima radimo.

Izvrsnost

Neumorno težimo da postignemo izvanredne rezultate u svemu što radimo.

Stalno unapređivanje

Nikada se ne zadovoljavamo „statusom kvo“
Težimo stalnom poboljšanju u služenju klijentima, ljudima u našoj zajednici i pravnom poretku u celini. Cenimo inovacije i podržavamo kreativnost. Shvatamo da je stalna promena način života u savremenom svetu i naročito u dinamičnom gradu kao što je Beograd, i posvećeni smo stalnom proaktivnom traženju novih i boljih načina da služimo.

Vodeći se ovim vrednostima Advokatska kancelarija Minić deklariše sledeće principe:

  • Ljudi su na prvom mestu Stalo nam je do ljudi, do toga kroz šta prolaze i za šta se bore.
  • Iskrena i otvorena komunikacija kao temelj Gradimo odnose zasnovane na poverenju.
  • Ovo je naš poziv Naša je strast da tražimo pravdu za one kojima je ona uskraćena.
  • Znanje je moć Kontinuirano se obrazujemo i usavršavamo kako bismouvek bili prvi u svom poslu.
  • Izvrsnost u svemu Dajemo sve od sebe u svakom scenariju i uvek hodamo putem uspeha.

Biografija

Advokat Zoran J. Minić

Osnivač i vlasnik Advokatske kancelarije Minić je advokat Zoran J. Minić.

Rođen je u Beogradu 1979. godine.

Završio je Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu- pravosudni smer. Studije je završio u redovnom roku.

Pripravnički staž je obavio kao advokatski i tužilački pripravik čime je praktično od prvog dana rada bio u pravosudnoj praksi. Od 2009. do 2011. godine radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde stiče bogato iskustvo iz oblasti rada Ministarstva i upravnog prava. Advokatske poslove obavlja počev od 2011. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda. Od prvog dana u advokaturi beleži značajne uspehe u radu i gradi trajne i sadržajne odnose sa svojim klijentima.

Pretežne oblasti interesovanja i rada unutar kancelarije su mu poredkrivičnog prava, za koje je specijalizovan, građansko pravo, korporativno pravo, upravno pravo i ljudska i manjinska prava. U tom smislu u toku svoje karijere pohađa i različita usavršavanja uključujući obuke organizovane od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

Poseduje osnovna znanja iz Geštalt psihoterapijskog pravca i napredno poznavanje engleskog jezika.

Reč, dve osnivača kancelarije

Biti optužen za krivično delo može biti najstresniji događaj koji ćete ikada doživeti u životu. Ako ovo čitate, verovatno je da ste Vi ili voljena osoba uhapšeni od strane policije ili optuženi od strane javnog tužilaštva. Vaš ugled je narušen, slobode su vam ograničene i sada morate da se branite na sudu. Prošli ste kroz mnogo toga, ali nažalost, ovo je samo početak. Dozvolite mi da Vam se obratim sa par rečenica. Krivično pravo je moja velika strast. Smatram ga kičmom pravnog sistema i stubom pravne nauke. Zbog svega toga od samog početka mog bavljenja advokaturom, pre nešto više od deset godina, fokus moga rada je upravo bila krivičnopravna materija.

Tužilaštvo će koristiti sve resurse koji su mu na raspolaganju da Vas krivično goni i da postigne osuđujuću presudu na Sudu. Sa neograničenim novcem, moći i resursima koji su mu na raspolaganju, oni imaju sredstva, ali i rešenost da ovo postignu.

Razumem da samo optužene za krivično delo može biti izuzetno stigmatizirajuće. Međutim, proglašenje krivim može dovesti do niza veoma nepoželjnih posledica.

Čak i ako niste osuđeni na zatvorsku kaznu, krivična osuđujuća presuda može imati duboke posledice po Vašu budućnost, kao što su:

  1. Gubitak posla,
  2. Gubitak porodice i prijatelja,
  3. Gubitak imigracionog statusa,
  4. Gubitak drugih mogućnosti, i
  5. Gubitak ugleda u društvu i samopoštovanja.

Koliko god to izgledalo teško, zapamtite da se tokom ovog procesa smatrate nevinim i da radite pravu stvar istražujući svoje pravne mogućnosti.

Usluge orijentisane na klijente

Odbrana Vaših prava nije samo poznavanje zakona. Verujem da je razumevanje Vaše priče takođe od najveće važnosti. Svaki slučaj je drugačiji, a svaki klijent ima individualne potrebe. Uvek ću odvojiti vreme da se sastanem sa Vama kako bih saznao više o Vašim ličnim okolnostima i prioritetima, kako bih mogao da Vas najbolje zastupam.

Na samom početku sam rekao da sam strastven u vezi sa krivičnim pravom i potpuno sam uložen u slučajeve koje zastupam. Bez obzira na situaciju, nikada ne gubim iz vida interese naših klijenata, dakle Vas.

Strateški pristup

Ne postoje dva ista klijenta. Razumem da su okolnosti u Vašem slučaju jedinstvene i zahtevaju personalizovan pristup u rešavanju bilo koje krivične optužbe sa kojom se suočavate.

Moj prvi korak sa svakim novim klijentom je da slušam. Razumevanje tačnih okolnosti koje su dovele do toga da dobijete krivičnu prijavu je ključno za utvrđivanje strategije koja će dovesti do najboljeg mogućeg ishoda. Takođe ćemo razgovarati o Vašim ciljevima u rešavanju krivične prijave, što može uključivati izbegavanje kaznenog dosijea, izbegavanje zatvorske kazne i/ili smanjenje novčane kazne.

Kada budem imao sveobuhvatno razumevanje Vaše situacije, razgovaraćemo o sledećim koracima i izložiću Vam strategiju koja će biti u Vašem najboljem interesu, kao što je nastavak suđenja, pokušaj da se postigne rešenje sporazumom sa javnim tužilaštvom ili izjašnjavanje krivim za lakše krivično delo.
Ono što je najvažnije, bez obzira na to kojim putem idemo, uz Vaša uputstva i poverenje, zajedno ćemo izabrati najbolju strategiju za Vas i boriću se za Vas.

Razumevanje krivičnog postupka

Razumem da je Vaše prvo pitanje kada ste optuženi za krivično delo „šta sada?“ Ja sam tu da Vas vodim kroz Vaše brige i osiguram da proces bude što je moguće lakši.

U krivičnom postupku važi princip „jednakosti oružja“. To znači da svi dokazi koje javno tužilaštvo želi da upotrebi u postupku protiv Vas moraju biti dostavljeni meni. Kada budem imao priliku da pregledam materijal koji Vas tereti, sastaćemo se da bismo razgovarali o onome za šta verujem da će biti najbolji put da nastavim Vašu odbranu. Ovo može uključivati nastavak suđenja, pokušaj postizanja sporazuma sa tužilaštvom ili izjašnjavanje krivim za lakše krivično delo.

Bez obzira na to, ja ću se pobrinuti da budete potpuno informisani na svakom koraku i da razumete sve aspekte kojim god putem da nastavimo.

Uveren sam da ćete biti zadovoljni našom saradnjom.

S poštovanjem,
Advokat Zoran J. Minić