Advokat za zaštitu podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti – Pravne usluge

Advokatska kancelarija Minić poseduje široku ekspertizu u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.

Zbog toga što svakodnevno izlazimo u susret rastućim potrebama svojih klijenata i posedujemo znanja iz više oblasti, možemo s ponosom da kažemo da na visokom nivou pružamo pravne savete u vezi sa svim regulatornim i proceduralnim pitanjima vezanim za zaštitu podataka o ličnosti.

zastita podataka o licnosti advokat

Naši advokati savetuju klijente u vezi sa prikupljanjem, obradom i prenosom podataka o ličnosti.

Takođe, advokatska kancelarija Minić pomaže svojim klijentima u pripremi internih pravila o zaštiti podataka o ličnosti i, uopšte, kako bi svoje poslovanje prilagodili propisima iz ove oblasti.

Zakažite konsultacije