Advokat za korporativno pravo

Pravne usluge iz oblasti korporativnog prava

Advokatska kancelarija Minić pruža sve pravne usluge domaćim i stranim firmama u oblasti privrednog prava.

Advokati naše kancelarije imaju bogatog iskustva u radu sa inostranim klijentima, a posebno u postupcima osnivanja privrednih društava, spajanja i pripajanja.

advokat za radno pravo

Pored usluga savetovanja i zastupanja u postupcima osnivanja privrednih društava i drugih oblika poslovanja, sastavljamo svu potrebnu dokumentaciju i ugovore.

Pružamo pravnu pomoć u postupcima reorganizacije, statusnih promena, due diligence postupaka, postupaka likvidacije i stečaja.

Sastavljamo ugovore, opšta i pojedinačna akta, pružamo podršku pri otvaranju poslovnih računa, savetujemo o pitanjima u oblasti regulatornih obaveza, sprečavanja pranja novca, zaštite podataka itd.

Usluge naše advokatske kancelarije iz ove oblasti obuhvataju:

  1. Osnivanje društava: Savetujemo i zastupamo u postupku osnivanja svih oblika poslovanja sastavljajući svu potrebnu dokumentaciju i ugovore. Pružamo podršku pri otvaranju poslovnih računa i u svim drugim radnjama koje su potrebne da bi pravni subjekt započeo s poslovanjem.
  2. Statusne promene: Zastupamo stranke i vodimo ih kroz postupak u svim vrstama statusnih promena privrednih društava (spajanja, pripajanja, prenosa udela). Sudelujemo u due diligence postupcima.
  3. Postupci likvidacije, reorganizacije i stečaja
  4. Privredni konsalting: Svakodnevno savetujemo poslovne subjekte o svim pravnim pitanjima vezanim za njihovo poslovanje. Zastupamo stranke u pregovorima s poslovnim partnerima, suprotnim stranama ili regulatorima. Zastupamo stranke u postupcima mirenja.

Zakažite pravne konsultacije