Адвокат за корпоративно право

Правне услуге из области корпоративног права

Адвокатска канцеларија Минић пружа све правне услуге домаћим и страним фирмама у области привредног права.

Адвокати наше канцеларије имају богатог искуства у раду са иностраним клијентима, а посебно у поступцима оснивања привредних друштава, спајања и припајања.

advokat za radno pravo

Поред услуга саветовања и заступања у поступцима оснивања привредних друштава и других облика пословања, састављамо сву потребну документацију и уговоре.

Пружамо правну помоћ у поступцима реорганизације, статусних промена, дуе дилигенце поступака, поступака ликвидације и стечаја.

Састављамо уговоре, општа и појединачна акта, пружамо подршку при отварању пословних рачуна, саветујемо о питањима у области регулаторних обавеза, спречавања прања новца, заштите података итд.

Услуге наше адвокатске канцеларије из ове области обухватају:

  1. Оснивање друштава: Саветујемо и заступамо у поступку оснивања свих облика пословања састављајући сву потребну документацију и уговоре. Пружамо подршку при отварању пословних рачуна и у свим другим радњама које су потребне да би правни субјект започео с пословањем.
  2. Статусне промене: Заступамо странке и водимо их кроз поступак у свим врстама статусних промена привредних друштава (спајања, припајања, преноса удела). Суделујемо у дуе дилигенце поступцима.
  3. Поступци ликвидације, реорганизације и стечаја
  4. Привредни консалтинг: Свакодневно саветујемо пословне субјекте о свим правним питањима везаним за њихово пословање. Заступамо странке у преговорима с пословним партнерима, супротним странама или регулаторима. Заступамо странке у поступцима мирења.

Zakažite pravne konsultacije