Адвокат за људска и мањинска права

Правни савети и услуге

Адвокатска канцеларија Минић пружа правне савета и заступа клијенте у поступцима у вези са заштитом људских права и слобода, како у домаћим, тако и у међународним поступцима.

Правна помоћ коју наша адвокатска канцеларија пружа у области заштите људских права и слобода обухвата давање правних савета и мишљења у вези са тумачењем односно применом Европске конвенције о људским правима и основним слободама и заступање пред Европским судом за људска права.

ljudska i manjinska prava advokat

Осим тога, заступамо и у поступку по уставној жалби пред Уставним судом, као и у поступцима пред Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, пред Повереником за заштиту равноправностии пред Заштитником грађана (Омбудсманом).

Закажите консултације