Zakon o zaštiti potrošača: Vraćanje robe (proizvoda)

zakon o zastiti potrosaca - vracanje robe

U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača – pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa i stara se da se oni sprovode.

Građani se sve više žale da ne uspevaju da zamene oštećeni tehnički uređaj i da im trgovci odbijaju reklamaciju ili ih šalju u servis.

Mnogi potrošači i ne znaju da je popravljanje proizvoda, u roku od dve godine od trenutka kupovine, moguće jedino ako se kupac sa tim saglasi.

Pravo potrošača na vrćanje robe

Kupac u roku od šest meseci od kupovine ima pravo na povraćaj novca, zamenu za novi proizvod ili popravku.

pravo potrosaca na vracanje robe

A, nakon šest meseci od kupovine, do dve godine, ima pravo na popravku ili zamenu. U tom periodu je teret dokazivanja na trgovcu. Trgovac mora da uvaži zahtev ukoliko je osnovan. Ako to odbija da uradi, onda potrošač treba da se obrati tržišnoj inspekciji.

Često se javljaju potrošači sa pitanjem da li i pod kojim uslovima mogu da vrate, odnosno zamene robu koju su greškom kupili, dobili na poklon, ne odgovara im boja ili veličina i dr.

Drugim rečima, potrošači žele da vrate, odnosnozamene robu koja nema neki nedostatak saobrzanosti.

Pravo kupca da vrati/zameni robu (koja nema nikakvo oštećenje) zavisi od načina kupovine, odnosno, zavisi da li je kupovina izvršena u maloprodajnom objektu ili je kupljena na daljinu.

Kupovina robe u prodavnici i online kupovina

Ukoliko je roba kupljena u samoj prodavnici, pretpostavlja se da je postojala prilika da se roba isproba i vidi, tako da ne postoji zakonska obaveza trgovca u tom slučaju da vrši zamenu, niti povrat novca.

vracanje robe u prodavnici

Postoje trgovci koji predstavljaju pozitivan primer na tržištu, koji daju mogućnost potrošaču da robu vrati, ali to nije zakonom propisano već je stvar poslovne politike trgovca.

Usled takve zakonske regulative, razvio se trend prodaje poklon vaučera koji se mogu kupiti kod velikog broja trgovaca, kada želimo da nekoj osobi poklonimo nešto, a nismo sigurni za veličinu, boju ili ukus osobe.

Za razliku od pomenutog, ukoliko se roba kupuje putem internet stranice trgovca (oprez, ovo ne važi kada se kupuje od neregistrovanih trgovaca koji se bave nelegalnom trgovinom posredstvom društvenih mreža!) ili na neki drugi način, a van poslovnih prostorija trgovca, zakonom je predviđen rok od 14 dana za povrat robe.

vracanje proizvoda - reklamacija

Kada se vraća roba kupljena na daljinu, ne mora da se navodi razlog, a jedini eventualni trošak jeste naknada za poštansku uslugu.

Poštanska usluga prilikom vraćanja robe plaća se samo u slučaju da nas je trgovac o tom trošku obavestio, a ukoliko nije, taj trošak pada na teret trgovca.

Zaključak u brojkama

Da sumiramo u brojkama:

2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)

6 meseci – imate pravo da robu koja nije ispravna zamenite ili tražite novac nazad. U tih šest meseci neispravna roba vam može biti i popravljena ali izričito uz vašu saglasnost

8 dana – je rok u kome trgovac mora da odgovari na reklamaciju

14 dana – imate pravo da se predomislite i vratite robu bez ikakvog obrazloženja ali samo ukoliko ste je kupili na daljinu (naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima)

14 dana – dana je rok u kom je trgovac u obavezi da vam vrati novac za vraćenu robu koja je kupljena na daljinu

15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

30 dana – rok u kome je trgovac dužan da vam isporuči kupljenu robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno) u protivnom je u obavezi da vam vrati novac

30 dana – od dana podnošenja reklamacije je rok u kom trgovac mora da reši prihvaćenu reklamaciju kada su u pitanju tehnička roba i nameštaj

1 godina – od dana podnošenja reklamacije trgovcu je rok u kojem je moguće podneti predlog za  pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova

500 hiljada dinara –  sudske takse su ukinute za sve sporove čiji predmet ne prelazi ovu sumu

Ukoliko vam je potreban još neki pravni savet, budite slobodni da nas kontaktirate i zakažete pravne konsultacije.

Related Posts

Leave a Reply