Krivično delo učestvovanje u tuči je propisano članom 123. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Ovo krivično delo definisano je na sledeći način:

„Ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška telesna povreda, kazniće se za samo učestvovanje novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.“

Radnja izvršenja ovog krivičnog dela jeste učestvovanje u tuči. Tuča se definiše kao fizičko obračunavanje između dva ili više lica koja se međusobno napadaju, ili jedni napadaju, a drugi se brane tako što i sami napadaju. Tuča znači ugrožavanje života ili tela, jer sadrži opasnost da neko od učesnika ili drugo lice bude telesno povređeno ili lišeno života.

Samo učestvovanje u tuči je propisano kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Tako je odredbom člana 9. Zakona o javnom redu i miru propisano prekršajno delo: Vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča.

Ovo prekršajno delo čini:

„Ko vređanjem drugog, vršenjem nasilja nad drugim ili pretnjom narušava javni red i mir, kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora od 10 do 30 dana. Ko izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj narušava javni red i mir, kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko prekršaj iz st. 1. do 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica, kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Za pokušaj dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, kazniće se.“

Međutim, ukoliko u tuči neko lice bude lišeno života ili je nekom licu naneta teška telesna povreda, tada je tuča inkriminisana kao krivično delo. Osnov za ovakvo inkriminisanje tuče je u tome što učestvujući u tuči, svaki učesnik doprinosi stvaranju uslova da neko bude ubijen ili teško telesno povređen, bez obzira na to što svojim delovanjem nije neposredno ostvario ove posledice.

Da bi učestvovanje u tuči bilo krivično delo, potrebno je:

  1. Da je neko lice u toj tuči lišeno života;
  2. Da je naneta teška telesna povreda.

Teške telesne povrede definišu se kao povrede koje ozbiljno narušavaju zdravlje oštećene osobe, dovode do trajnog oštećenja važnog dela tela ili organa, što može prouzrokovati dugotrajnu nesposobnost za rad ili čak smrt.

Predmetno krivično delo mogu izvršiti samo učesnici u tuči za koje nije utvrđeno da su izvršili ubistvo ili naneli tešku telesnu povredu. Izvršilac ubistva ili teške telesne povrede odgovara samo za to krivično delo, a ne i za učestvovanje u tuči.

Ovo krivično delo može se izvršiti samo sa umišljajem, pri čemu umišljaj ne mora obuhvatati objektivni uslov inkriminacije, tj. da je neko lice u tuči lišeno života ili da mu je naneta teška telesna povreda. U protivnom, postojalo bi krivično delo ubistva, odnosno teške telesne povrede.

Učesnicima u tuči neće se smatrati lica koja se brane od napada drugih, koja su bez svoje krivice uvučena u tuču. Učestvovanje u tuči moguće je sve vreme dok tuča traje, pa čak i u njenim pojedinim fazama. Tako će se učesnikom u tuči smatrati i lice koje je napustilo tuču, ako je za vreme njegovog učešća neko lice lišeno života ili teško telesno povređeno.

U sudskoj praksi vlada shvatanje da u tuči mora učestvovati najmanje tri lica, jer za ovo krivično delo odgovaraju samo oni učesnici u tuči za koje ne bude utvrđeno da su neko lice lišili života ili ga teško telesno povredili, dok učesnici u tuči za koje se utvrdi da su ubili neko lice ili teško telesno povredili, odgovaraju za krivično delo ubistva ili krivično delo teške telesne povrede.

Objektivni uslov inkriminacije je da je neko lice lišeno života ili da je drugom nanesena teška telesna povreda. Ove posledice mogu biti ostvarene prema učesnicima u tuči, ali i prema licima koja nisu bili učesnici, npr. posmatraču tuče ili licu koje je htelo da razdvoji učesnike u tuči.

Lice koje je učestvovalo u tuči, a koje je u istoj teško telesno povređeno, ne odgovara za ovo krivično delo, jer teška telesna povreda treba da bude nanesena drugom licu. Takvo lice će odgovarati za krivično delo ukoliko je u tuči još neko lice teško telesno povređeno ili je neko lice lišeno života, s obzirom da je u tom slučaju ostvaren objektivni uslov inkriminacije.

Institucija nužne odbrane prema članu 19. Krivičnog zakonika može se primeniti i na učestvovanje u tuči, ukoliko su ispunjeni uslovi za njenu primenu:

Nije krivično delo ono delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani.

Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad.

Učiniocu koji je prekoračio granice nužne odbrane može se kazna ublažiti. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom, može se i osloboditi od kazne.

Privilegovani oblici ovih krivičnih dela postoje ako su izvršeni iz nehata u trenutku jakog razdraženja usled napada, zlostavljanja ili teškog vređanja od strane povređenog.

Tekst o telesnim povredama i kaznama za iste možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply