Šta dužnik može da očekuje prilikom popisa i procene stvari od strane izvršitelja?

Izvršenje na pokretnim stvarima sprovodi se popisom i procenom stvari, prodajom stvari i namirenjem izvršnog poverioca iz prodajne cene.

Ova radnja započinje zaključkom izvršitelja kojim se „određuje sprovođenje izvršenja popisom i procenom pokretnih stvari dužnika”. Ovaj zaključak se dostavlja i dužniku i poveriocu.

U zaključku se navodi tačno vreme i mesto popisa i upozorenje da stvarima ne smete raspolagati.

Popis će se izvršiti bez obzira da li je dužnik prisutan ili ne. To znači da izvršitelj ima pravo da obavi tu radnju i ako dužnik nije kod kuće. Tada će izvršitelj obavestiti  o detaljima pismeno, dostavljanjem zapisnika s popisa.

Javni izvršitelj ima ovlašćenje da otvori dužnikovu zaključanu prostoriju i bez dužnikovog prisustva, kao i u slučaju da dužnik odbije da otvori, te da otpočne s popisom i procenom stvari, s tim da je obavezno prisustvo dva punoletna lica kao svedoka.

Da li izvršitelj može zapleniti i stvarikoje ne pripadaju dužniku, već se nalaze na adresi gde se popis vrši?

Prilikom popisa, izvršitelj je dužan da:

– u skladu sa načelom srazmere, popiše samo onoliko stvari koliko je dovoljno da se namiri izvršni poverilac i troškovi iz-vršenja;

– popiše samo one stvari koje mogu biti predmet izvršenja;

– vodi zapisnik o popisu;

– unese u zapisnik eventualne primedbe stranaka i trećih lica.

Prilikom popisa, mogu se popisati sve stvari koje su zatečene na adresi na kojoj dužnik živi: stvari u dužnikovom vlasništvu, ali i stvari koje su zatečene kod dužnika, odnosno stvari koje nisu dužnikove ili na kojima neko treće lice ima pravo koje sprečava izvršenje na njima (npr. stvari lica koje živi s dužnikom), jer se pretpostavlja da su stvari dužnikove.To je dozvoljeno zato što sama radnja popisa ne dira u pravo trećih lica da u zakonom propisanom postupku spreče prodaju tih stvari – prigovor trećeg lica.

Izvršitelj pre svega popisuje stvari koje će se najlakše prodati, stvari koje nisu podložne brzom kvarenju ili smanjenju vrednosti. Takođe, ako postoji više stvari, pre svega će se popisati stvari za koje treće lice nije stavilo primedbu da ima pravo koje sprečava izvršenje.

Related Posts

Leave a Reply