SOS telefoni i udruženja protiv nasilja u porodici

Beograd

Savetovalište protiv nasilja u porodici – SOS telefon i sigurna kuća

0800 011 011 besplatan poziv radnim danima 10-19 sati

011/2769 466 radnim danima 10-19 sati

062/304 560 noću 19-10 sati

Autonomni Ženski Centar – SOS telefon

011 266-2222, radnim danom 10-20 sati

Anti Trafiking Centar (ATC) – SOS telefon za žrtve trgovine ženama

011/ 3239 002, radnim danima 10-18 sati

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama – SOS telefon

011/785-0000, 065/3347-817, dostupan 24 sata

Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar – SOS telefon

011/3441-737, 011/3861-332 – 24 sata

No Mobbing – SOS protiv zlostavljanja na poslu

064/ 2127-880, svakog dana od 8 do 22 sata

Related Posts

Leave a Reply