Pravo na štrajk je jedno od osnovnih prava zaposlenih koje im omogućava da se kolektivno bore za poboljšanje svojih radnih uslova. U Republici Srbiji, pravo na štrajk je garantovano Ustavom i regulisano posebnim zakonima, što pruža okvir za njegovo ostvarivanje i zaštitu.

Ustavna osnova prava na štrajk

Ustav Republike Srbije garantuje pravo na štrajk kao osnovno ljudsko pravo. Član 61 Ustava jasno ističe da zaposleni imaju pravo na štrajk radi zaštite svojih profesionalnih i radnih interesa. Ovo pravo se ne može ograničiti osim zakonom, a njegova zaštita je obezbeđena kroz odgovarajuće pravne mehanizme.

Zakon o štrajku

Pravo na štrajk detaljno je regulisano Zakonom o štrajku, koji definiše uslove, postupak i ograničenja za organizovanje štrajka. Prema ovom zakonu, štrajk se može organizovati kada poslodavac ne poštuje odredbe kolektivnog ugovora, zakon ili druge propise, ili kada zaposleni smatraju da su njihova prava ugrožena.

Organizacija štrajka

Organizacija štrajka mora biti u skladu sa zakonskim odredbama. Pre nego što započne štrajk, sindikat ili grupa zaposlenih mora obavestiti poslodavca i druge relevantne institucije o svojim namerama, razlozima za štrajk i vremenu njegovog početka. Ovaj postupak je predviđen kako bi se omogućilo mirno rešavanje spora pre nego što se preduzmu drastične mere.

Ograničenja prava na štrajk

Iako je pravo na štrajk zagarantovano, postoje određena ograničenja koja se moraju poštovati. Na primer, zaposleni u vitalnim sektorima poput zdravstva, energetike i saobraćaja imaju ograničeno pravo na štrajk kako bi se obezbedilo neprekidno pružanje osnovnih usluga građanima. U ovim sektorima, zaposleni mogu štrajkovati samo pod uslovima koji ne ugrožavaju živote i zdravlje građana.

Zaštita zaposlenih tokom štrajka

Tokom štrajka, zaposleni su zaštićeni od otkaza i drugih vidova diskriminacije. Poslodavac ne sme preduzimati mere koje bi predstavljale odmazdu zbog učešća u štrajku. Takođe, zaposleni imaju pravo na nadoknadu štete ukoliko se dokaže da su pretrpeli posledice zbog učešća u zakonitom štrajku.

Šta ako poslodavac otpusti radnika zbog štrajka?

Ako se desi da poslodavac otpusti radnika zbog učešća u štrajku, taj radnik ima pravo da traži zaštitu svojih prava putem suda. Sud može doneti odluku o poništenju nezakonitog otkaza i naložiti poslodavcu da vrati radnika na posao. Takođe, radnik može tražiti nadoknadu štete zbog nezakonitog otkaza. U ovakvim slučajevima, sindikati često pružaju pravnu podršku radnicima kako bi se osigurala zaštita njihovih prava i pravde.

Zaključak

Pravo na štrajk je ključni instrument za zaštitu prava zaposlenih u Srbiji. Kroz kolektivno delovanje, zaposleni imaju mogućnost da utiču na poboljšanje svojih radnih uslova i zaštitu svojih interesa. Međutim, važno je da se ovo pravo koristi odgovorno i u skladu sa zakonskim propisima, kako bi se obezbedila ravnoteža između interesa zaposlenih i potreba šire zajednice. Takođe, u slučaju kršenja ovog prava, postoje pravni mehanizmi za zaštitu radnika i osiguranje njihovih prava.

Tekst o nezakonitom otkazu možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply