Policijsko nasilje prema Romima u Srbiji predstavlja ozbiljan društveni problem koji izaziva zabrinutost kako domaćih, tako i međunarodnih organizacija za ljudska prava. Romi, kao jedna od najugroženijih manjina u Srbiji, često su žrtve diskriminacije, predrasuda i marginalizacije. Nažalost, ta diskriminacija se često manifestuje i kroz policijsko postupanje.

Izveštaji nevladinih organizacija ukazuju na brojne slučajeve prekomerne upotrebe sile, nezakonitih hapšenja i zlostavljanja Roma od strane policijskih službenika. Ovi incidenti često ostaju nekažnjeni, što dodatno doprinosi atmosferi straha i nepoverenja prema organima reda.

Samo neki zabeleženi primeri policijskog nasilja prema Romima u Srbiji, koji su dokumentovani od strane organizacija za ljudska prava i medija su:

1. Incident u Zrenjaninu (2020): U julu 2020. godine, dvojica romskih mladića iz Zrenjanina su pretučeni od strane policije. Policajci su ih zaustavili na ulici, a zatim ih tukli bez očiglednog razloga. Ovaj slučaj izazvao je proteste i pažnju medija, ali su policajci koji su učestvovali u incidentu ostali nekažnjeni.

2. Slučaj u Beogradu (2016): U septembru 2016. godine, romska porodica je bila žrtva brutalnog postupanja od strane policije tokom prinudnog iseljavanja iz neformalnog naselja u Beogradu. Policajci su primenili prekomernu silu, uključujući upotrebu pendreka i suzavca, što je dovelo do povreda više članova porodice, uključujući decu.

3. Incident u Nišu (april 2023): Prema izveštajima nevladinih organizacija i lokalnih medija, grupa romskih mladića je zaustavljena od strane policije tokom rutinske kontrole. Tokom postupanja, policijski službenici su primenili prekomernu silu, što je rezultiralo povredama nekoliko mladića. Svedoci su naveli da su policajci koristili pendreke i fizički zlostavljali mladiće bez ikakvog opravdanja. Ovaj incident je izazvao proteste lokalne romske zajednice, koja je zahtevala hitnu istragu i sankcionisanje odgovornih policajaca.

Ovaj slučaj je privukao pažnju organizacija za ljudska prava, koje su apelovale na vlasti da sprovedu temeljnu istragu i obezbede pravdu za žrtve. Takođe, naglašena je potreba za boljom obukom policijskih službenika o postupcima sa pripadnicima manjinskih zajednica i poštovanju ljudskih prava.

Ovi primeri ukazuju na ozbiljan problem sistemske diskriminacije i nasilja prema romskoj zajednici od strane policije. Organizacije poput Evropskog centra za prava Roma (ERRC) i Amnesty International redovno izveštavaju o ovim slučajevima i vrše pritisak na srpske vlasti da preduzmu odgovarajuće mere kako bi zaštitile prava Roma i obezbedile pravdu za žrtve policijskog nasilja.

Iako su neki slučajevi dobili medijsku pažnju i izazvali reakcije javnosti, mnogi incidenti ostaju neprijavljeni ili nedovoljno istraženi, što doprinosi nastavku ciklusa nasilja i nekažnjivosti.

Jedan od faktora koji doprinosi ovom problemu je nedostatak adekvatne obuke i svesti među policijskim službenicima o pravima manjina i postupcima u skladu sa zakonom. Takođe, romska zajednica se suočava sa institucionalnom diskriminacijom koja otežava njihov pristup pravdi i zaštiti njihovih prava.

Organizacije za ljudska prava i međunarodne institucije kontinuirano apeliraju na srpske vlasti da preduzmu konkretne mere za zaustavljanje policijskog nasilja nad Romima. To uključuje temeljne istrage svih prijavljenih slučajeva, sankcionisanje odgovornih službenika i sprovođenje obuka o ljudskim pravima za policijske snage.

Dokle god se ovaj problem ne reši, Romi će ostati jedna od najranjivijih grupa u Srbiji, što podstiče dalju marginalizaciju i narušava društvenu koheziju.

Tekst o zločinima iz mržnje možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply