Pod kojim uslovima penzioneri mogu da rade i na šta naročito treba da obrate pažnju

Penzioneri imaju zakonom zagarantovano pravo da rade, što mnogi, bilo zato što vole da rade ili pak moraju, i čine ali, ipak, vrsta osiguranja i način radnog angažovanja na koji imaju pravo nije isti za sve kategorije penzionera, tj. starosne, porodične i invalidske.

Korisnici starosne ili prevremene starosne penzije mogu da rade po svim osnovama osiguranja, dakle ugovoru o radu, ugovoru o delu, da sami pokrenu biznis, s tim što u periodu podnošenja zahteva za penziju moraju biti van osiguranja.

Kada prestanu da rade, mogu tražiti da im se penzija ponovo obračuna, a ovo pravo imaju samo ako su radili, odnosno bili osigurani najmanje godinu dana.

Kada je reč o korisnicima invalidske penzije, oni ne mogu da se angažuju po ugovoru o radu, a ukoliko bi to učinili, ranije utvrđeni potpuni gubitak radne sposobnosti mogao bi biti preispitan na kontrolnom pregledu.

Ako bi se na tom pregledu utvrdilo da se zdravstveno stanje poboljšalo i da je invalidski penzioner radno sposoban, izgubio bi pravo na invalidsku penziju.

Kako invalidski penzioneri mogu da rade

Ipak, postoji način na koji invalidski penzioneri mogu da rade, a to je angažovanje po ugovoru o delu i to u kraćim periodima i tada ne bi bili pozivani na kontrolni pegled.

Ovde valja ukazati i na specifičnost koja važi za profesionalna vojna lica i policijske službenike kod kojih se ne utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti, već samo da nisu sposobni za obavljanje profesionalne vojne službe, odnosno policijskih poslova.

Zato oni i kada ostvare pravo na invalidsku penziju mogu da se zaposle ili obavljaju samostalnu delatnost, ali ne u službi koju su ranije obavljali i nemaju pravo da im se odredi nov iznos penzije na osnovu naknadno navršenog staža.

Treća kategorija penzionera, porodični, mogu da rade po osnovu ugovora o delu i obavljanja privremenih i povremenih poslova i to pod uslovom da je mesečna naknada koju dobijaju manja od najniže osnovice osiguranika u osiguranju zaposlenih koja važi u vreme uplate doprinosa.

Porodični penzioner koji se zaposli ili pokrene sopstveni biznis obavezan je da o tome odmah obavesti Fond PIO, kako bi mu isplata penzije bila obustavljena.

Za poslodavce: tri stvari koje morate da znate o zapošljavanju penzionera

Zapošljavanje penzionera postaje sve češća praksa u našoj državi, a poslodavci su i dalje u nedoumici kada i kako mogu zaposliti penzionisanu osobu.

Ovde je važno da znate koje penzionere možete da zaposlite i koje uslove morate da ispunite i vi i oni, kako bi zasnivanje radnog odnosa bilo po zakonu.

Vrsta penzije

Pre nego što se odlučite da zaposlite penzionera, morate uzeti u obzir koju vrstu penzije taj penzioner ostvaruje. Zakon u Srbji priznaje tri vrste penzija, odnosno tri vrste prava u vezi sa penzijama. To su: pravo na starosnu i prevremenu penziju, pravo na invalidsku penziju i pravo na porodičnu penziju.

Korisnici porodične penzije mogu da se zaposle samo po ugovoru o delu i po autorskom ugovoru, pri čemu je izuzetno važno da njihova naknada za rad na mesečnom nivou, ne prelazi iznos najniže osnovice osiguranja zaposlenih. Ukoliko se ovo dogodi, oni će izgubiti pravo na isplatu porodične penzije.

Korisnici starosne ( i prevremene) penzije imaju pravo da se zaposle bez ikakvog ograničenja. To znači da mogu da obavljaju neku samostalnu delatnost, ali isto tako i da se angažuju po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, pri čemu ne gube pravo na istovremeno primanje penzije.

Kada je reč o korisnicima invalidske penzije, iako se smatra da oni ne bi smeli da rade, zakon predviđa da mogu biti angažovani na nekim povremenim poslovima.

Prava i obaveze

Obaveza poslodavca je da podnose prijavu za zaposlenog penzionera, Republičkom fondu za penziono i invalidno osiguranje. Osim obaveze da podnese prijavu za osiguranje, poslodavac je u obavezi i da uplaćuje doprinose za zaposlenog penzionera.

Penzioner, korisnik starosne penzije, u slučaju zaposlenja ostvaruju pravo ponovnog određivanja penzije po prestanku ovog radnog odnosa. Ukoliko penzioner bude zaposlen na ovaj način bar godinu dana, što znači da je u tom periodu i osiguran po ovom osnovu, onda on po završetku tog radnog odnosa stiče pravo na ponovno određivanje visine njegove penzije.

Zdravstveno osiguranje – Prioritetni osnov:

Najčešće pitanje u vezi sa zaposlenjem penzionera jeste – ko i po kom osnovu plaća zdravstveno osiguranje penzioneru?

Starim Zakonom o zdravstvenom osiguranju poslodavci nisu bili u obavezi da uplaćuju zdravstveno osiguranje penzionerima, a penzioneri su mogli da biraju po kom osnovu će biti osigurani. Međutim, sa izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju iz 2019. godine jasno je definisano, da se zdravstveno osiguranje penzioneru uplaćuje po prioritetnom osnovu i da osiguranje uplaćuje poslodavac. Dakle, osiguranje se uplaćuje po osnovu rada, što znači da je poslodavac taj koji mora da osigura penzionera i da na njegovo platu obračuna ove troškove.

U slučaju kada penzioner posluje kao preduzetnik ili kao osnivač društva ograničene odgovornosti, on će biti zdravstveno osiguran po osnovu penzije.

Zaključak 

Zakon o radu, kao krovni zakon u oblasti radnih odnosa, ne poznaje nikakvu prepreku kada je angažovanje penzionera koji je stekao pravo na starosnu penziju u pitanju. Osim toga, ovaj zakon ne predviđa bilo kakve mogućnosti da korisnik starosne penzije izgubi pravo na svoju penziju novim zaposlenjem.

Zdravstveno osiguranje penzionera biće uplaćeno od strane poslodavca po osnovu radnog odnosa (osim u slučaju kada je pensioner preduzetnik ili osnivač d.o.o-a), a penzioner stiče pravo da mu se po završetku tog radnog odnosa visina penzije ponovo odredi.

Advokat Zoran J. Minić

lawofficeminic@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply