Neovlašćeno držanje opojnih droga za sopstvenu upotrebu – koji su kriterijumi po kojima se procenjuje

Za držanje manje količine opojne droge za sopstvenu upotrebu predviđena je kazna zatvora do tri godine, što znači da se vodi skraćeni postupak i po pravilu okrivljeni najčešće biva osuđen na novčanu kaznu, ili mu se izriče uslovna osuda, a kaznu zatvora dobija ako je prethodno više puta osuđivan.

Postavlja se pitanje koje parametre javni tužilac i sud treba da koriste dok se ne zauzmu jasni i konzistentni stavovi o količini opojne droge?

Uglavnom su to sledeći kriterijumi:

* vrsta opojne droge, složićete se svi da nije isto da li neko drži heroin, kokain ili marihuanu,

* broj paketića, količina svakog pojedinog paketića i zbirna količina paketića,

* karakteristike paketića, da li, ako ih ima više, su svi iste količine, ili pak različite, da li odgovaraju onome što je okrivljeni rekao da koristi, ako je narkoman,

* kvalitet opojne droge, da li je u pitanju smeša, ili „čista“ droga,

* način i mesto gde je okrivljeni držao opojnu drogu, odnosno da li ju je skrivao, držao u duplom džepu ili džepu od jakne kako bi je brže bacio, u kući, ispod kreveta ili u cipelama, što upućuje i na umišljaj okrivljenog i njegovu svest da drži manju, odnosno veliku količinu opojne droge,

* predmeti koji su kod okrivljenog još pronađeni, npr. da li je u stanu okrivljenog pronađena vaga za precizno merenje, kesice za opojnu drogu, supstance sa kojima se opojna droga meša, novac, više mobilnih telefona itd,

* zavisnost okrivljenog od opojne droge i njegovo psihičko stanje; ako je okrivljeni zavisnik od opojne droge, važno je ustanoviti i njegovu prosečnu dnevnu konzumaciju, ali osim izjave okrivljenog, treba ceniti i objektivne parametre,

* učestalost konzumiranja opojne droge, jer ako je kod nekoga pronađeno 15g kokaina, nije moguće da je to kupio da bi odjednom potrošio, jer postoje zavisnici koji koriste 0,5g 1g, čak i oni koji su u težem stadiumu zavisnosti, i s tim u vezi bitno je opredeliti postojanje fizičke i psihičke zavisnosti od konzumacije opojne droge,

* pobude zbog kojih je nabavio opojnu drogu, da li je to učinio da bi prvi put probao, da li je u pitanju tzv. „vikend narkoman“ ili pak dugogodišnji narkoman, ili lice koje je na odvikavanju od bolesti zavisnosti,

* lične prilike okrivljenog, a posebno da li je zaposlen, kolika su mu mesečna primanja i od čega se izdržava,

* osuđivanost, odnosno da li je okrivljeni povratnik i da li je ranije vršio isto ili istovrsno krivično delo, npr. da li je osuđivan za držanje manje količine opojne droge, ili za prodaju, omogućavanje uživanja itd.

Velika količina opojne droge jeste ona koja prelazi manju narkomansku dozu, koja se koristi za sopstvenu upotrebu u kratkom periodu, a koja može da dovede do ozbiljnog narušavanja zdravlja, odnosno predoziranja.

Related Posts

Leave a Reply