Kako se ponašati profesionalno u ulozi branioca u krivičnom postupku

Predstvite se na odgovarajući način

Način na koji se fizički pojavljujete na sudu ponekad može uticati na stav suda o vama. Pravilno se obucite da biste ostavili dobar prvi utisak na sudiju. Budite na vreme za svako saslušanje kako ne biste ometali raspored sudija. Ustanite uspravno i ne grbite se u sudnici.

Ukazujte poštovanje

Važno je kada se pojavite na sudu da ostavite bes, iritaciju, neprijateljstvo ili nezadovoljstvo. Ponašajte se mirno i samopouzdano. To je od ključne važnosti za kvalitetnu odbranu. Uvek pokazujte poštovanje prema svima koji su uključeni u sudske postupke, uključujući tužilaštvo i njihove svedoke.

Dođite spremni

Efikasan i dobro pripremljen rad jedan je od najznačajnijih koraka koje možete preduzeti da biste poboljšali šanse za uspeh svog slučaja. Tokom čitavog pretkrivičnog postupka tražite od klijenta da bude otvoren i iskren prema Vama i da ne izostavlja nikakve detalje koji uključuju kriminalnu aktivnost.

Obavestite o svim svedocima koji su bili na mestu zločina koji bi mogli da potvrde nevinost klijenta, dostavite sve slike, video zapise i druge medije koji mogu da pomognu vašem slučaju. Uverite se da ste od klijenta stekli sve potrebne informacije i veoma je važno stanku uputiti šta može očekivati u sudnici i slobodno postavljajte pitanja ako ste u nečemu zbunjeni. Što ste spremniji na sudu, to ćete bolje predstaviti slučaj.

Znajte šta NE treba raditi

U vašem je najboljem interesu da izbegnete sve sledeće tokom boravka u sudnici.

1. Prekidate lice koje govori;

2. Govorite preglasno ili pretiho;

3. Jedete;

4. Pijete;

5. Žvaćete žvaku;

6. Oblačite se ležerno

7. Korisdtite mobilni telefon ili kameru

Advokat Zoran J. Minić

lawofficeminic@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply