Адвокат за управно право

Правне услуге у области управног права

Управно право је област са којом се свако од нас сусреће готово свакодневно. 

Чак и наизглед једноставне и просте ситуације у које долазимо приликом сусрета са органима управе, могу да захтевају присуство адвоката.

Многобројни, а не тако познати подзаконски прописи ближе уређују ову веома широку област права, а једноставност приликом доношења ових разноврсних прописа нужно повлачи за собом потребу и обавезу да се свакодневно упознајемо са новим подзаконским прописима. 

advokat za upravno pravo

Дужност нам је, а истовремено и задовољство, што наша адвокатска канцеларија константно прати и проучава нове прописе из области Управног права.

Од наших адвоката можете очекивати саветовања физичких и правних лица, као и њиховог заступања пред органима државне управе и у управним споровима пред Управним судом.

Правне услуге адвокатске канцеларије Минић из области управног права обухватају:

  • састављање захтева којима се покрећу управни поступци,
  • заступање у поступцима пред пореским, инспекцијским, катастарским, урбанистичким и свим другим државним органима, укључујући састављање жалби на управне акте,
  • заступање у поступцима пред Управним судом.

Закажите консултације