Разлика између права и слобода

Види чланак

Главна разлика између права и слобода

Права и слободе су два појма која се у одређеној мери преклапају. Права су морално или правно правило појединца да има или ради нешто. Слобода је одсуство нужде, принуде или ограничења у избору или акцији. Наша права су та која обезбеђују и штите нашу слободу. У том смислу, права и слободе су увек међусобно повезани и неодвојиви. На пример, право гласа осигурава да сви имају право гласа на изборима, што нам такође аутоматски омогућава слободу гласања. Главна разлика између права и слобода је у томе што је право морално или правно правило, док је слобода стање или квалитет.

Шта су права?

Право је морално или правно правило да се нешто има или чини. Права дефинишу шта је људима дозвољено и шта се дугује људима. Права помажу људима да одлуче које су радње дозвољене и које институције их штите. Права су основа владавине закона.

Сва људска бића имају права, без обзира на њихову веру, место становања, пол, национално или етничко порекло, језик, боју коже или било који други статус. Људска права су универзална и неотуђива. Она су такође недељива, међусобно повезана и међузависна; лишавање једног права може негативно утицати на друга права. Људска права су често гарантована и заштићена законом.

Права се могу класификовати у различите категорије; природна права и законска права, индивидуална права и групна права, позитивна права и негативна права, право на потраживање и право на слободу су неке од ових категорија.

 • Природна права су права која људи имају према природним законима, урођена.
 • Законска права су права призната и ограничена законом.
 • Позитивна права су дозволе да се раде ствари, или права на основу којих се предузимају радње.
 • Негативна права су дозволе да се ствари не раде, или права да будете остављени на миру.
 • Права потраживања су права која подразумевају обавезе, одговорности или обавезе других страна у вези са носиоцем права.
 • Права која гарантују слободе су права која подразумевају слободу или дозволу за носиоца права.

Шта су слободе?

Слобода је квалитет или стање, то јест, то је одсуство нужности, принуде или ограничења у избору или акцији. Већина права осигурава да њихови носиоци имају право на слободу. Другим речима, права су та која нам помажу да постигнемо стање слободе. На пример, размотримо једно од најосновнијих људских права – право на образовање. Ово право осигурава да сва деца могу слободно да добију образовање; одузимање овог права детету је кривично дело. Дакле, ово право обезбеђује да дете буде ослобођено принуде ускраћивања образовања. Права на слободе о којима смо раније говорили такође долазе у обзир овде. Право на слободу човека на нешто се састоји у његовој слободи да нешто ради или има. На пример, право особе на слободу говора омогућава му да слободно говори. То значи да нико нема право да нас тера или приморава да престанемо да се изражавамо.

Разлика између права и слободе

 • Права су законска и морална правила.
 • Слобода је одсуство нужде, принуде или ограничења у избору или акцији.
 • Права су заштићена законом.
 • Слобода је заштићена правима.
 • Права вам дају слободу.
 • Слобода је гарантована правима.

Шта је Универзална декларација о људским правима?

Људска права можете пронаћи на много различитих места. Поред Европске конвенције о људским правима, постоји много међународних докумената или инструмената који се примењују широм света, попут Универзалне декларације о људским правима.

Универзалну декларацију о људским правима усвојиле су Уједињене нације после Другог светског рата.

Србија је ратификовала Универзалну декларацију о људским правима и она представља саставни део правног поретка наше земље. То значи да се на њу можете ослонити на суду. Права и слободе садржане у Декларацији коришћене су за стварање других обавезујућих докумената попут Европске конвенције о људским правима.

Шта је Европски суд за људска права?

Европски суд за људска права је суд Савета Европе. Седиште је у Стразбуру, у Француској. Суд обезбеђује да земље Савета Европе, попут Србије, поштују Европску конвенцију о људским правима. Ако су ваша људска права прекршена и нисте били у могућности да добијете правни лек у Србији, можда ћете моћи да изнесете свој случај суду у Стразбуру.

Када можете поднети случај Европском суду за људска права?

Можете поднети случај Европском суду за људска права ако нисте били у могућности да добијете правни лек у Србији или сте свој случај исцрпсли на свим судским инстанцама у Србији.

Представку овом суду може поднети појединац, група појединаца или једна или више других држава уговорница. Осим пресуда, суд може да даје и саветодавна мишљења. Конвенција је усвојена у контексту Савета Европе, а свих њених 46 држава чланица су уговорне стране конвенције. Русија је, пошто је избачена из Савета Европе 16. марта 2022. године, престала да буде чланица конвенције од 16. септембра 2022. године у складу са чланом 58. Основно средство судског тумачења је доктрина живог инструмента, што значи да се Конвенција тумачи у светлу данашњих услова.

Научници међународног права сматрају да је ЕСЉП најефикаснији међународни суд за људска права у свету. Ипак, суд се суочио са изазовима са пресудама које уговорне стране нису спровеле.

Related Posts

Leave a Reply