Новости у вези са добијањем дозвола за оружје

Влада Србије је почетком маја, након убистава у београдској школи „Владислав Рибникар и у Младеновцу, донела закључак у којем је предвидела меру мораторијума на издавање дозвола за држање и ношење кратког ватреног оружја (одобрења за набавку оружја, оружних листова и др.).

Влада је тада, такође, наложила Министарству унутрашњих послова да предузме све мере из своје надлежности с циљем да се обезбеди мораторијум на издавање дозвола за држање и ношење ловачког оружја, на две године.

Усвојене мере подразумевају да Министарство унутрашњих послова хитно припреми измене и допуне Закона о оружју и муницији.

Мораторијум на издавање дозвола

Највећа новина се односи на мораторијум на издавање дозвола за држање и ношење кратког ватреног оружја у трајању од две године, који је донет 4. маја 2023. МУП има намеру да се ова одредба прошири и на категорију ловачког оружја.

Предложене новине

Измене Закона о оружју и муницији, које су најављене још пре неколико месеци још увек нису представљене јавности.

Од нових услова који ће наћи своје место у Закону су нови здравствени услови, односно обавезан психолошки преглед лица које подноси захтев за држање и ношење оружја и поред тих услова увешће се и обавезни контролни прегледи на сваких шест месеци или годину дана.

Такође, у неким „ad hoc“ ситуацијама утврђиваће се код лица која поседују или која аплицирају за поседовање дозволе за држање и ношење оружја да ли у свом организму имају алкохол или психоактивне супстанце.

Најављено је пооштравање услова за добијење одобрења за набавку оружја, пооштравање услова за здравствену спесобност за држање и ношење оружја тако што ће лекарско уверење за оружје за личну безбедност (такав је предлог) да се предаје сваке две године, односно радиће се преглед на сваке две године, а за спортско и ловачко оружје на сваке четири године (сада је по актуелном закону тај рок пет година).

Министарство правде ће у оквиру постојеће Радне групе за измену Кривичног законика припремити измене закона, којима би се пооштриле казне за кривично дело “недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја” из члана 348. Припремљене измене односиће се на пооштравање казни за следећа кривична дела:

• онај ко неовлашћено израђује, преправља, продаје, набавља, врши размену или држи ватрено оружје за које се може добити дозвола да буде кажњен казном затвора од 1 до 8 година

• онај ко неовлашћено израђује, преправља, продаје, набавља, врши размену или држи ватрено оружје за које се не може добити дозвола да буде кажњен казном затвора од 2 до 12 година

• онај ко неовлашћено израђује, преправља, продаје, набавља, врши размену или држи веће количине оружја или оружје велике разорне моћи да буде кажњен казном затвора од 5 до 15 година

• онај ко неовлашћено носи оружје за чије набављање и држање нема дозволу надлежног органа да буде кажњен казном затвора од 5 до 15 година

• онај ко неовлашћено носи оружје за чије набављање и држање има дозволу надлежног органа да буде кажњен казном затвора од 1 до 8 година.

У складу са пооштравањем казни за кривично дело из члана 348. Кривичног законика, на одговарајући начин пооштриће се казне и за друга слична кривична дела, као што је члан 347. Кривичног законика „израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела”.

Укинут мораторијум на спортско и ловачко оружје

Влада Србије укинула је мораторијум на ловачко и спортско оружје, објављено је у Службеном гласнику.

Како стоји у издању Службеног гласника од 27. октобра, закључци о укидању мораторијума донети су на владиној седници 26. октобра.

“У закључку од 5. маја 2023, после речи две године додају се речи изузев са лица са важећом годишњом ловном картом министарства надлежног за област ловства”, објављено је 27. октобра.

Закључак сличног садржаја односи се и на “активне спортске стрелце са дозволом” и “правна лица и предузетнике који врше послове приватног обезбеђења са оружјем”.

Дакле, измењен је заклјучак Владе који се односи на ловачко наоружање, због којег ловци сада могу несметано да обавлјају све послове у вези са Законом о оружју и муницији, уз обавезно поседовање важеће ловне карте.

Уместо закључка – шта кажу актуелни закони и правилници?

Законом о оружју и муницији, који је на снази од 2015. године, пооштрени су услови за добијање дозволе за поседовање и ношење оружја.

Оружје, према актуелном Закону, могу набављати и држати пунолетни и здравствено способни грађани који нису осуђивани за одређена кривична дела.

Такође, у последње четири године не смеју бити кажњавани за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора.

Закон предвиђа и безбедносне провере да грађани који траже дозволу “својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир”.

Морате да докажете и да имате оправдан разлог за набавку оружја. За ловачко да сте ловац, за спортско да сте стрелац, за личну безбедност да докажете да вам је угрожена. То је увек шкакљиво и ту велики број људи отпадне.

Грађани који траже дозволу морају да буду обучени за руковање оружјем.

Закон предвиђа и доказивање здравствене способности.

Сви власници оружја су у обавези да на пет година достављају лекарско уверење.

Са друге стране, без оружја се врло лако остаје. Довољна је једна пријава за најмањи прекршај и оружје се привремено одузима.

Ранији текст о добијању дозвола за оружје можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply