Неовлашћено држање опојних дрога за сопствену употребу – који су критеријуми по којима се процењује

За држање мање количине опојне дроге за сопствену употребу предвиђена је казна затвора до три године, што значи да се води скраћени поступак и по правилу окривљени најчешће бива осуђен на новчану казну, или му се изриче условна осуда, а казну затвора добија ако је претходно више пута осуђиван.

Поставља се питање које параметре јавни тужилац и суд треба да користе док се не заузму јасни и конзистентни ставови о количини опојне дроге?

Углавном су то следећи критеријуми:

* врста опојне дроге, сложићете се сви да није исто да ли неко држи хероин, кокаин или марихуану,

* број пакетића, количина сваког појединог пакетића и збирна количина пакетића,

* карактеристике пакетића, да ли, ако их има више, су сви исте количине, или пак различите, да ли одговарају ономе што је окривљени рекао да користи, ако је наркоман,

* квалитет опојне дроге, да ли је у питању смеша, или „чиста“ дрога,

* начин и место где је окривљени држао опојну дрогу, односно да ли ју је скривао, држао у дуплом џепу или џепу од јакне како би је брже бацио, у кући, испод кревета или у ципелама, што упућује и на умишљај окривљеног и његову свест да држи мању, односно велику количину опојне дроге,

* предмети који су код окривљеног још пронађени, нпр. да ли је у стану окривљеног пронађена вага за прецизно мерење, кесице за опојну дрогу, супстанце са којима се опојна дрога меша, новац, више мобилних телефона итд,

* зависност окривљеног од опојне дроге и његово психичко стање; ако је окривљени зависник од опојне дроге, важно је установити и његову просечну дневну конзумацију, али осим изјаве окривљеног, треба ценити и објективне параметре,

* учесталост конзумирања опојне дроге, јер ако је код некога пронађено 15г кокаина, није могуће да је то купио да би одједном потрошио, јер постоје зависници који користе 0,5г 1г, чак и они који су у тежем стадиуму зависности, и с тим у вези битно је определити постојање физичке и психичке зависности од конзумације опојне дроге,

* побуде због којих је набавио опојну дрогу, да ли је то учинио да би први пут пробао, да ли је у питању тзв. „викенд наркоман“ или пак дугогодишњи наркоман, или лице које је на одвикавању од болести зависности,

* личне прилике окривљеног, а посебно да ли је запослен, колика су му месечна примања и од чега се издржава,

* осуђиваност, односно да ли је окривљени повратник и да ли је раније вршио исто или истоврсно кривично дело, нпр. да ли је осуђиван за држање мање количине опојне дроге, или за продају, омогућавање уживања итд.

Велика количина опојне дроге јесте она која прелази мању наркоманску дозу, која се користи за сопствену употребу у кратком периоду, а која може да доведе до озбиљног нарушавања здравља, односно предозирања.

Related Posts

Leave a Reply