Адвокат за кривично право и прекршајне поступке

Правне услуге из области кривичног и прекршајног права

Адвокатска канцеларија Минић у Београду је специјализована канцеларија кривичне одбране и прекршајне поступке од свог оснивања.

Наше дугогодишње искуство у заступању и одбрани клијената у кривичним и прекршајним поступцима пред надлежним органима високо нас квалификују за пружање свих правних услуга из кривичноправне материје и из области прекршајног права, које пре свега подразумевају:

  1. одбрану у свим врстама кривичних поступака – заступање у делима општег криминалитета у свим фазама кривичног поступка, пред свим надлежним органима,
  2. одбрану у свим врстама прекршајних поступака,
  3. заступање оштећених у свим врстама кривичних и прекршајних поступака,
  4. заступање правних лица у поступцима за кривична дела и привредне преступе,
  5. заступање у поступцима организованог ивисокотехнолошког криминала.

advokat za krivicno pravo i prekrsajne postupke

Поред наведених услуга пружамо потребне правне савете и одговоре на сва питања из ове области.

Такође, наши адвокати су специјализовани и за све друге правне услуге и правну помоћ при подношењу кривичних пријава, приватних кривичних пријава и других врста аката у кривичном поступку, као што је предлог за надокнаду имовинскоправног захтева, накнаду трошкова поступка, накнаду штете због неоправданог лишења слободе.

Наш циљ је решавање свих ваших правних проблема, максимално професионално, одговорно и благовремено!

Закажите консултације