Кривична одбрана

У оквиру сложеног система кривичног правосуђа, бранилац служи као водич, заштитник и поверљиви човек окривљеног. (Бар би тако требало да буде.) Адвокати одбране су обично груписани у два табора: адвокати по службеној дужности које именује суд и које плац́а држава и приватни адвокати које плац́а окривљени.

Неки оптужени за кривична дела могу себи приуштити да ангажују приватног адвоката кривичне одбране. За оне који не могу приуштити адвоката (приближно осамдесет посто свих оптужених за кривично дело), суд или други орган који поступа у кривичном поступку (у зависности од фазе поступка) може именовати браниоца који ц́е заступати окривљеног (под претпоставком да су одређени услови задовољени). Ови адвокати именовани од суда су адвокати са листе коју води надлежна адвокатска комора. Мали део оптужених за кривично дело (приближно два процента)наступају самостално, као оптужени „за себе“ .

Шта ради адвокат кривичне одбране?

Адвокати кривичне одбране (приватни и именовани од стране суда) истражују чињенице, истражују случај против својих клијената и покушавају да преговарају са својим противницима (тужиоцима). Ови послови могу укључивати смањену кауцију,ублажавање оптужбе и смањене казне. Због низа фактора – политичког и јавног притиска, пренатрпаних затвора, преоптерец́ених судских календара – склапање споразума је постало све важније и постало је кључни елемент у одчепљивању кривичноправног система.

Адвокати кривичне одбране такође испитују сведоке, помажу у формулисању изјаве о кривици, анализирају случај тужиоца, процењују потенцијалне казне (и вероватноц́у да одређени судија досуди такву казну), прегледају поступке претреса и заплене, испитују сведоке и прикупљају доказе. Бранилац такође може саветовати о потенцијалним последицама признања кривице, осуђујуц́е пресуде или казнене евиденције.

Браниоци такође пружају више личних услуга пружајуц́и окривљеном проверу стварности могуц́их исхода и помажуц́и окривљеном да се носи са фрустрацијама и страховима који су резултат укључивања у кривичноправни систем. И наравно, ако се не може постиц́и споразум о признању кривице, бранилац заступа окривљеног на суђењу.

Трошкови правног заступања

Огроман фактор када је у питању правно заступање је финансијско стање оптуженог и то да ли оптужени може приуштити браниоца.

Приватни адвокати кривичне одбране наплац́ују по адвокатској тарифи. Забрањено је наплац́ивање накнада која зависе од исхода случаја и гарантовање исхода. Ако је окривљени сиромашан (не може себи приуштити приватног браниоца), суд може поставити браниоца по службеној дужности.

Суштина је да право на бесплатног (плац́еног од стране државе) браниоца обично наступи кад год се сиромашни оптужени суочи са затвором.

Имајте на уму да право на слободно заступање не значи право на адвоката по избору. Окривљени коме је постављен бранилац не може да бира адвоката како  то чини оптужени који плац́а.

Да ли је приватни адвокат бољи од адвоката именованог од стране суда?

Оптужени понекад верују да изабрани адвокати имају изразиту предност у односу на постављене адвокатте по службеној дужности. Али пружају ли приватни адвокати бољу одбрану од браниоца по службеној дужности?

Многи адвокати су бивши тужиоци или јавни бранитељи. Такође, адвокати по службеној дужности су адвокати као и изабрани адвокати, припадници адвокатске коморе и који се налазе на списку коморе за службене одбране. На основу студија које процењују исходе постојања изабраног адвоката насупрот именованог адвоката, чини се да подаци указују да су резултати често исти. На пример, једно истраживање спроведено у САД је показало да су окривљени које су заступали изабрани браниоци и браниоци по службеној дужности слично прошли у стопама осуђујуц́их пресуда и одмеравања казне (иако су они које заступају иако су они које заступају браниоци по службеној дужности прошли лошије). Такви статистички докази нису увек поуздани или јасни због компликованих фактора. 

На крају, искуство, вештине и посвец́еност одређеног адвоката – без обзира да ли је изабрани бранилац или  бранилац по службеној дужности – најбољи су показатељ квалитета заступања.

Самозаступање (Про се)

Јасно је да је заступање, односно одбрана уз  адвоката готово увек најбоља опција. Ипак, неки оптужени за кривична дела заступају сами себе. Одлуку о томе да ли окривљени може да прибегне самозаступању на крају доноси судија, а не окривљени, у случају када је то законом дозвољено. Наиме, закон уређује обавезну одбрану.

Проналажење адвоката

Када тражите браниоца, потражите адвоката који је специјализован за кривичну одбрану и праксу. 

БРАНИТЕ СВОЈА ПРАВА

Адвокат Зоран Ј. Минић

Related Posts

Leave a Reply