Казна за паркирање – Да ли по закону морамо да је платимо?

kazna za parkiranje

Једна од највећих дилема међу возачима аутомобила у Србији гласи: Да ли морамо да плаћамо казну коју нам изда “Паркинг сервис” или су у праву сви они који тврде да ова компанија нема право да издаје доплатну карту, јер она представља казну, а „Паркинг сервис” нема право да кажњава нити је законски овлашћен за то.

У случају неплаћања паркинга, „Паркинг сервис” има право да наплати онолико времена колико сте прекорачили ,тј. онолико време које је утврдио и доказао материјалним доказом контролор.

Ако је сат паркирања 50 динара, а ви нисте платили 3 сата, онда је то 150 динара. За та 3 сата контролор би требало да вам изда рачун који треба платити у року од 7 дана.

У случају да се то не плати, Паркинг сервис има право по Закону о извршењу и обезбеђењу да наплати судским путем рачун од вас (са каматом и судским трошковима) на основу издате веродостојне исправе (неплаћени рацун).

Међутим, “Паркинг сервис” нема право да издаје доплатну карту јер она представља казну, а он није законски овлашћен за то.

Ко има право на наплату казне за паркирање?

Право на наплату казне имају државни органи којима је законом поверено то овлашћење, а не град или општина на основу своје одлуке.

Јавно предузеће има овлашћење од Града, али одлуке градских власти не могу бити изнад законских одлука и немају правни основ за кажњавање неплаћања паркирања.

kazna za parkiranje

Паркирање је регулисано Законом о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС). Казненим одредбама ЗОБС-а није предвиђен прекршај за неплаћање услуге паркирања у тачно одређеном периоду нити је могуће по другим општим актима класификовати доплатну карту као прекршај.

Неплаћање паркирања није класификовано као дело у кривичном закону, нити као прекршај у прекршајном закону.

Да се возило уклони пауком или постави уређај којим се спречава одвожење возила (лисице) налог издаје саобраћајни полицајац само ако је возило непрописно паркирано или угрожава нормално одвијање саобраћаја по одредбама ЗОБС-а цлан 278 став 12., што значи да Паркинг сервис то не може да ради ако није плаћено паркирање.

Полиција није надлежна нити сме да проверава ако сте паркирани на месту где је дозвољено паркирање да ли сте платили паркирање. Полиција не издаје налог за уклањање возила са места обележеног за паркирање ако вам је истекло време или нисте платили паркинг.

Ако је „Паркинг сервис” без налога полицајца однео возило или блокирао возило “лисицама” треба пријавити крађу и блокаду Полицији и узети потврду о пријави крађе и блокаде (што је полиција дужна да изда) с којом можете преко суда надокнадити насталу материјалну и нематеријалну штету.

Уставни суд Србије је 12. маја 2011. године прогласио да је градска (општинска) одлука о плаћању доплатне карте – казне на зонираном паркингу – противзаконита и да секазна паркинг обустави издавање доплатних карти.

То би значило да доплатна карта није веродостојна исправа подобна за извршење по Закону о извршењу и обезбеђењу и да је суд неће прихватити.

Посебан проблем је што је доплатна карта писана на власника возила који можда уопште није управљао возилом тај дан, а на суду треба доказати да је баш власник возио.

Такође, возачу није уручена лично већ се ставља под брисаче, а закон не познаје такву врсту уручења, већ је то предвиђено градском (општинском) одлуком која олакшава посао контролору и ставља се изнад закона.

Право наплате казне имају државни органи, којима је законом поверено то овлашћење, уколико је у питању прекршај. То овлашћење сигурно нема Паркинг сервис.

Leave a Reply