Какве измене закона о оружју нас очекују?

novi zakon o oruzju i municiji

Поводом немилих догађаја који су погодили Србију у претходном периоду, на седници Владе су хитно усвојена нова правила и казне везане за руковање оружјем и нелегално поседовање.

Усвојене мере подразумевају да Министарство унутрашњих послова хитно припреми измене и допуне Закона о оружју и муницији.

Ускоро нови Закон о оружју и муницији

У овом тренутку Министарство унутрашњих послова ради на новом нацрту Закона  о оружју и муницији.

Од нових услова који ће наћи своје место у Закону су нови здравствени услови, односно обавезан психолошки преглед лица које подноси захтев за држање и ношење оружја и поред тих услова увешће се и обавезни контролни прегледи на сваких шест месеци или годину дана.

Такође, у неким „ad hoc“ ситуацијама утврђиваће се код лица која поседују или која аплицирају за поседовање дозволе за држање и ношење оружја да ли у свом организму имају алкохол или психоактивне супстанце.

До 2015. године дозволе за држање и ношење оружја су биле трајне, а доношењем важећег Закона о оружју и муницији, оружни лист се издаје на период од 10 година с тим да лице на сваких пет година, некада и чешће мора да прође лекарски преглед.

Измена казни

Предвиђа се и измена казни за следећа кривична дела:

 1. Онај ко неовлашћено израђује, преправлја, продаје, набавлја, врши размену или држи ватрено оружје за које се може добити дозвола да буде кажњен казном затвора од 1 до 8 година;
 2. Онај ко неовлашћено израђује, преправлја, продаје, набавлја, врши размену или држи ватрено оружје за које се не може добити дозвола да буде кажњен казном затвора од 2 до 12 година;
 3. Онај ко неовлашћено израђује, преправлја, продаје, набавлја, врши размену или држи веће количине оружја или оружје велике разорне моћи да буде кажњен казном затвора од 5 до 15 година;
 4. Онај ко неовлашћено носи оружје за чије набавлјање и држање нема дозволу надлежног органа да буде кажњен казном затвора од 5 до 15 година;
 5. Онај ко неовлашћено носи оружје за чије набавлјање и држање има дозволу надлежног органа да буде кажњен казном затвора од 1 до 8 година.

У складу са пооштравањем казни за кривично дело из члана 348. Кривичног законика, на одговарајући начин пооштриће се казне и за друга слична кривична дела, као што је члан 347. Кривичног законика “израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела”.

Мораторијум (одлагање плаћања дуга) на издавање дозвола

Највећа новина се односи на мораторијум на издавање дозвола за држање и ношење кратког ватреног оружја у трајању од две године, који је донет 4. маја 2023. МУП има намеру да се ова одредба прошири и на категорију ловачког оружја.

Министарство правде ће у оквиру постојеће Радне групе за измену Кривичног законика припремити измене закона, којима би се пооштриле казне за кривично дело “недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја” из члана 348.

Како добити дозволу за ношење оружја за личну безбедност у Србији по важећем закону?

Најважније је да будете сигурни да вам је потребно оружје, да сте стабилна особа и рационална у доношењу одлука.

izmene zakona o oruzju

Импулсивне и особе које емотивно реагују, никако не би требало да долазе у посед оружја. Боље је да тога на време будете свесни, пре него што дођете у проблем због којег можете да жалите целог живота.

Ако сматрате да сте зрела и стабилна личност, а при том имате оправдан разлог за набавку оружја, онда је први корак који треба да урадите, да посетите изабраног лекара и добијете образац 1.

Након добијања овог документа, идете на лекарски преглед, где тим стручњака испитује ваше психофизичке способности.

Ако испуњавате здравствене услове за поседовање оружја, онда је време да прођете обуку за тип оружја, који желите да поседујете.

Закон Србије дели оружје на следеће категорије:

 • Категорија А – у ову групу спада аутоматско оружје, минско-експлозивна средства и оружје са пригушивачем пуцња. ( Ова категорија је резервисана за војску, полицију и специјализоване компаније. )
 • Категорија Б – у ову категорију спадају полуаутоматски пиштољи, револвери, ловачке пушке и  карабини, односно сво ватрено оружје које није у категорији А или Ц и које није конвертибилно.  ( Нама је најинтересантнија ова категорија, јер ће већина људи који се одлуче да набаве ватрено оружје, набавити оружје из ове категорије )
 • Категорија Ц – у ову групу спада онеспособљено ватрено оружје, старо оружје, његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, затим тетивно оружје чија сила затезања је већа од 450 Н, односно натезна тежина већа од 101 либри. У ову групу спада и ваздушно оружје чија брзина пројектила премашује 200 м/с или је кинетичка енергија преко 10,5 Ј или је калибра већег од 4,5 мм. ( Ово значи да када купите самострел, лук, ваздушни пиштољ или пушку, која испуњава горе наведене услове, морате да региструјете то оружје у локалној полицијској станици у року 7 дана од куповине )
 • Категорија Д – Хладно оружје, електрошокери, бибер спрејеви, ваздушно и тетивно оружје, чије карактеристике су испод оних наведених у категорији Ц.

Након завршене обуке за тип оружја који желите да набавите и уверења о здравственој способности за поседовање оружја, можете да се упутите према локалној полицијској станици.

Од докумената ће вам бити потребно следеће:

 1. Важећа лична карта
 2. Доказ о оправданости набавке оружја
 3. Уплата таксе – уплатнице се генеришу на порталу еУправе
 4. Уверење о здравственој способности
 5. Уверење да сте прошли обуку за тип оружја које набављате

Све остале документе, као што су уверења да се против вас не води кривични поступак и да нисте осумњичени/осуђивани за ратне злочине, уз вашу сагласност прибавља МУП по службеној дужности. Ако желите да убрзате овај процес, наведене документе можете и сами да прибавите.

Све око ношења оружја за личну безбедност описано је у Закону о оружју и муницији у Члану 25.(Ношење оружја) који цитирамо:

”Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја.

Захтев се подноси надлежном органу. Након предаје захтева и прибављања свих докумената, полиција врши теренску проверу. Полицајац долази на вашу адресу, провери окружење у којем живите, утврди у каквим односима сте са људима из ваше околине и да ли испуњавате услове за чување оружја. Оружје се чува на строго прописан начин. У ормару, који се закључава и има одвојен део за муницију.

Треба нагласити да полицајац има дискреционо право да одбије ваш захтев, ако утврди да постоји било какав ризик.

Ако не постоји никакав ризик и испуњавате све горе наведене услове, онда добијате одобрење за набавку оружја, које вам важи 6 месеци од тренутка издавања.

Физичко лице из става 1. овог члана приликом подношења захтева мора испуњавати услове из члана 11. овог закона, као и да учини вероватним да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја.

Издавање дозволе за ношење оружја решењем одобрава директор полиције или полицијски службеник кога он за то овласти. Решењем ће се одбити захтев за издавање дозволе за ношење оружја уколико подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана.

Дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим је ношење оружја одобрено издаје надлежни орган.

Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист

Ималац дозволе за ношење оружја може, уз оружни лист носити у исто време само један комад оружја за које му је издат оружни лист.

dozvola za nosenje oruzja

На јавном месту, ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност оружје не сме учинити видљивим другим лицима односно не сме носити оружје на начин који изазива узнемирење других лица.

Дозвола за ношење оружја се издаје са ограниченим роком важења до пет година.

Уколико се у спроведеном поступку утврди да лице коме је издата дозвола за ношење оружја за личну безбедност престане да испуњава услове из става 3. овог члана, директор полиције односно овлашћени полицијски службеник донеће решење којим се ношење оружја забрањује и издата дозвола одузима.

На решења из овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења решења.”

За физичко лице које жели да добије дозволу за ношење оружја један од најважнијих услова да то оствари јесте образложење оправданог разлога то јест “да учини вероватним да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја.”

Оправдан разлог процењује надлежни орган а коначно решење одобрава директор полиције.

Колико је редукован број издатих дозвола за ношење оружја за личну безбедност у Србији говори и чињеница да има свега око 400 лица који су дошла до ове исправе по чему можемо још једном закључити да у Србији имамо строг и рестриктиван закон о оружју.

Кад је ношење оружја за личну безбедност у питању у земљама у нашем окружењу, прописи су либералнији, на пример: у Бугарској оружни лист за регистровано кратко оружје уједно важи као и дозвола за ношење оружја.

Такође, у Хрватској за ношење оружја за личну безбедност довољан је оружни лист за држање и ношење оружја с тим што постоји редукција да се за оружје за личну безбедност издаје и оружни лист за држање.

Напомињемо да су Бугарска и Хрватска чланице ЕУ као и да је нови закон о оружју (Закон о набави и поседовању оружја грађана) у Хрватској ступио на снагу 1. новембра прошле године, те да је усклађен са најновијим директивама Европског парламента и Европске комисије.

Leave a Reply