Право плодоуживања и становања

Неке особе могу имати право да користе некретнину која није њихова. Оне могу имати право плодоуживања, употребе или становања. Ова права називају се личне службености (постоје и такозване стварне службености, као што су право пролаза). Она припадају тачно одређеним особама и не могу се преносити на друге.

Право плодоуживања

Право плодоуживања овлашћује неког да употребљава туђу ствар (да станује у стану, користи локал, обрађује земљу и слично) и убира њене плодове (узима новац од закупнине, сакупља летину…) без смањења вредности саме некретнине и промене њене намене.

Право употребе, у ствари, исто је што и право плодоуживања, само што онај ко има ово право може да користи некретнину и убира плод од ње само за личне потребе и потребе чланова своје породице.

Право становања јесте то што му и име каже: право да станујете у одређеном стану или кући који нису Ваши.

Да ли плодоуживалац може да изда у закуп непокретност без одобрења власника и да ли може да прода непокретност?

Плодоуживалац има право да послужну ствар држи, да је употребљава, и да прибира њене плодове. Будући да је закупнина цивилни плод непокретности, ово значи да плодоуживалац има право да непокретност која је предмет плодоуживања даје у закуп, и то без посебне сагласности њеног власника.

Међутим,плодоуживалац нема право располагња, те не може продати непокретност која је предмет плодоуживања.

Да ли можете да купите непокретност на којој је установљено право плодоуживања?

Будући да је плодоуживање лична службеност која је установљена у корист одређеног лица, могућа је продаја непокретности на којој је установљено право плодоуживања. Плодоуживање је лични терет који оптерећује свакодобног власника непокретности која је предмет плодоуживања, те је могућа продаја и без сагласности плодоуживаоца, који ће исто право уживати и када се непокретност прода и друго лице стекне право својине на истој. Међутим, велика је вероватноћа да купац неће желети да купи непокретност која је оптерећена правом плодоуживања, те је препорука да се плодоуживање обрише из катастра непокретности пре њене продаје.

Често се дешава да је плодоуживалац преминуо, а да у катастру непокретности и даље стоји уписано његово право плодоуживања. У таквој ситуацији, терет се у катастру непокретности брише подношењем захтева надлежној служби за катастар непокретности уз достављање извода из матичне књиге умрлих за плодоуживаоца и плаћање таксе. Уколико плодоуживалац није преминуо, неопходно је да код нотара овери изјаву о одрицању права плодоужвања, након чега ће нотар ту изјаву доставити надлежној служби за катастар непокретности ради брисања терета.

Зато је неопходно да пре куповине стана проверите да ли на непокретности коју желите да купите постоје уписани терети. Уколико се плодоуживалац одрекне свог права и тај терет обрише из катастра непокретности, можете одлучити да купите ту непокретност, започнете процес куповине и на крају без бриге уживате у вашем новом дому.

Продаја непокретности са правом плодоуживања? Да или не?

Продаја непокретности на којој је установљено право плодоуживања у корист одређеног лица је могућа! Међутим, шансе да ћете пронаћи купца који ће купити непокретност са овим теретом су готово равне нули! Због тога је препорука да се плодоуживање обрише из катастра непокретности пре њене продаје. Плодоуживање је лични терет који оптерећује свакодобног власника непокретности која је предмет плодоуживања, те је могућа продаја и без сагласности плодоуживаоца, који ће исто право уживати и када се непокретност прода и на њој друго лице стекне право својине. Уколико се појави заинтересовани купац, једна од могућих опција је да се закључи предуговор о продаји непокретности у којем ће се уговорити обавеза продавца да изврши брисање овог терета из катастара непокретности до закључења главног уговора. Наравно, за престанак овог права неопходна је сагласност плодоуживаоца која се даје у форми изјаве оверене од стране надлежног јавног бележника. Нису ретке ситуације да је у катастру непокретности уписано право плодоуживања у корист одређеног лица које је у међувремену преминуло. Поступак брисања је у том случају још једноставнији, јер власник непокретности треба само да поднесе захтев надлежној служби за катастар непокретности и достави доказ да је плодоуживалац преминуо.

Related Posts

Leave a Reply