Šta raditi ukoliko ste nezadovoljni profesionalnim upravnikom zgrade?

U slučaju da profesionalni upravnici ne vode računa o zgradi kojom upravljaju i stanari nisu zadovoljni njihovim radom postoje dva rešenja, ili da se donese odluka o raskidu ugovora o upravljanju ili da se od organizatora profesionalnog upravljanja traži neka druga osoba koja će obavljati taj posao.

Međutim, ono što prvo savetujem je da čim se pojavi prvi problem sa profesionalnim upravnikom treba prvo da se razgovara, da se utvrdi jasan razlog zbog koga su stanari zgrade nezadovoljni.

Sve eventualne primedbe na rad profesionalnog upravnika stanari bi trebalo u ime skupštine stambene zajednice kao organa upravljanja koji odlučuje o svim pitanjima od interesa za stambenu zajednicu, da upute profesionalnom upravniku ili organizatoru profesionalnog upravljanja sa kojim imaju zaključen ugovor o upravljanju zgradom. To je prvi korak.

Drugi korak je smene upravnika zgrade. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada predviđa da se profesionalni upravnik razrešava na isti način koji je predviđen za izbor. Dakle, da bi se profesionalni upravnik razrešio neophodno je da o tome bude doneta odluka na osnovu 2/3 glasova članova skupštine stanara. Nakon razrešenja stanari zgrade moraju da donesu odluku o izboru novog profesionalnog upravnika ili izaberu komšiju koji će raditi taj posao.
Dalje, rad i ispunjenje obaveza profesionalnog upravnika može da proverava i komunalni inspektor iz opštine u kojoj upravnik radi. Takođe, profesionalni upravnik može i da ostane bez licence. Ona se oduzima u slučaju povrede profesionalnih standarda i normativa profesionalne odgovornosti, što se utvrđuje vođenjem postupka pri sudu časti koji organizuje Privredna komora Srbije.

 
Podnošenje izveštaja

Zakonom je uređeno da održavanje stambenih kompleksa i zgrada uključuje i podnošenje izveštaja, najmanje dvaput godišnje. Upravnik stambene jedinice će to uraditi i češće, ako je ugovorom sa skupštinom stanara tako određeno. Takođe, pre prestanka važenja ugovora, bivši upravnik je dužan da podnese izveštaj u roku od 30 dana pre prestanka obavljanja funkcije. Svi stanari imaju pravo na uvid, a izveštaj se obično i postavi na vidno mesto u zgradi.

Kao i kod računa na kojem se tačno vide rashodi, tako i finansijski izveštaj profesionalnog upravnika mora sadržati sve stavke o prihodima i rashodima. Na računu se nalaze ugovorene i neugovorene stavke, ukoliko je bilo potrebe za vanrednim intervencijama. U tom slučaju, upravnik je dužan i da obezbedi propratnu dokumentaciju o cenama nabavki, ugradnje ili opravke. Tako celokupan izveštaj postaje transparentan i omogućava bolju kontrolu nad profesionalnim upravnikom.
 

Odgovornost

U slučaju da je šteta nastala usled propusta upravnika zgrade, odgovornost je na licu zaduženom za upravljanje stambenom zajednicom/ kompleksom. Upravnik odgovara skupštini stanara ili vlasniku posebnog dela zgrade. Nezadovoljni radom postojećeg upravnika, stambena zajednica ima pravo da raskine ugovor ili da zatraži od organizatora upravljanja (firme) novu osobu na mestu profesionalnog upravnika. U slučaju povrede profesionalnih standarda, upravnici mogu ostati i bez licence. Ipak, stručnjaci predlažu razgovor pre bilo kakvih radikalnih poteza. Smena upravnika ili raskid ugovora se dogovara na skupštini stanara, a procedura je ista kao i kod izbora profesionalnog upravnika stambene zgrade ili kompleksa.

Related Posts

Leave a Reply